www.taggmanager.cz

Vyzkoušejte naše naučné stezky pro mobilní telefony

O nás

Taggmanager vytváří informační systém zaměřený zejména na poskytování informací pro ochranu přírodních a kulturních památek.

Informační systém využívá nejnovější technologie pro komunikaci pomocí mobilních telefonů. Využíváme možnost stahování a zobrazení informací – textů, obrázků a zvuků za pomoci mobilního telefonu. Návštěvník si zobrazená data může vzít doslova s sebou a pracovat s nimi hned nebo následně.

Pro návštěvníky, kteří se jen obtížně smiřují s omezujícími pravidly pohybu (např. v rámci národního parku) informační systém Taggmanager poskytuje představu o místních zajímavostech a o tom co se v daném místě děje. Interaktivní online přenos může na reálné místo přinést netradiční představu, která zhmotní a prohloubí nejen vlastní prožitek, ale také potřebu ochrany dané lokality.

Projekt se zaměřuje na věkovou skupinu 10 – 30 let a přináší do krajiny technologie, které doplňují a rozšiřují informace klasických informačních tabulí, případně je nahrazují. Zároveň díky své velikosti jsou používány tam kde by tabule zabírala příliš mnoho místa. Lze jimi označovat jednotlivé exponáty nebo objekty v přírodě.