www.taggmanager.cz

Vyzkoušejte naše naučné stezky pro mobilní telefony

Naše stezky

Název kampaně Jazyky Stezek
Obec Zbyslavice logo Obec Zbyslavice csendepl 1

Obec Zbyslavice se nachází 15 km severozápadně od krajského města Ostravy a 6 km od lázeňského města Klimkovice, na pahorkatině s nejvyšší nadmořkou výškou 373 m, mezi údolími pstruhového potoka Seziny a Polančice v povodí řeky Odry. První doložená zmínka je z roku 1359, kdy obec Sbyslouwitz tvořil samostatný drobný statek, jehož majitelé bydleli v dřevěné tvrzi, po které zbyl jen nevelký pahorek. V obci žije 614 obyvatel.

Název stezky Jazyky Míst
1.Zbyslavice – Dolní louky csendepl 12
Název kampaně Jazyky Stezek
Významné stromy Prahy logo Významné stromy Prahy csendepl 1
Název stezky Jazyky Míst
2.Významné stromy Prahy csendepl 28
Název kampaně Jazyky Stezek
Parky, sady a zahrady Prahy 2 logo Parky, sady a zahrady Prahy 2 csendepl 7

Provedeme Vás známými i méně známými, o to však zajímavějšími místy, Prahy 2 na náměstí Míru, v parcích Riegrovy a Havlíčkovy sady, v Sadech Svatopluka Čecha a v parku Folimanka. V každém z těchto parků se nachází řada míst, s kterými stojí za to se seznámit, zvýšit tak její povědomí a zároveň rozšířit jejich popularitu. Ať už se jedná o významné kulturní objekty, historické stavby nebo přírodní či botanické zajímavosti. Vytvořením několika vycházkových tras naučných stezek je tak využit potenciál těchto zajímavostí, jak ve vztahu k environmentální výchově, tak i k historii.

Projekt vzniká ve spolupráci a za finanční podpory MČ Praha 2.

Název stezky Jazyky Míst
3.Folimankou do zahrady Ztracenka csendepl 4
4.Havlíčkovy sady csendepl 5
5.Karlovo náměstí csendepl 3
6.Náměstí Míru csendepl 3
7.Riegrovy sady csendepl 4
8.Sady bratří Čapků csendepl 2
9.Sady Sv. Čecha csendepl 3
Název kampaně Jazyky Stezek
Rozhledny v Čechách a na Moravě logo Rozhledny v Čechách a na Moravě csendepl 3
Název stezky Jazyky Míst
10.Rozhledny na jižní Moravě csendepl 5
11.Rozhledny na Vysočině csendepl 1
12.Rozhledny ve středních Čechách csendepl 1
Název kampaně Jazyky Stezek
Nepřírodní biotopy logo Nepřírodní biotopy csendepl 31

Hlavním cílem projektu „Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech ČR“ je prostřednictvím tzv. stezek do mobilu (využívají ke zprostředkování informací tzv. QR kódy) a mapových aplikací zvýšit povědomí laické i odborné veřejnosti o významu nepřírodních biotopů pro ochranu druhové rozmanitosti a pro ekologickou stabilitu krajiny. Do nepřírodních biotopů zahrnujeme takové biotopy, které jsou velmi silně ovlivněny činností člověka. V případě našeho projektu se jedná o těžebny surovin, výsypky a odkaliště.

Většina lidí pocitově vnímá nepřírodní biotopy, jako krajinu, ve které toho moc nežije. Nicméně vědecké výzkumy z posledního desetiletí ukazují, že právě v těchto oblastech jsou z hlediska ochrany biologické rozmanitosti druhů velmi významným útočištěm. V dříve realizovaných výzkumech bylo v nepřírodních biotopech pozorováno celkem 160 druhů motýlů, 148 druhů brouků z čeledi střevlíkovitých, 18 druhů obojživelníků 8 druhů plazů či 213 druhů ptáků. Relativně vysoký počet nalezených druhů je uveden v příslušných Červených seznamech ohrožených druhů České republiky nebo patří mezi zvláště chráněné organismy. Nepřírodní biotopy mají v mnoha případech rovněž vysokou kulturně estetickou hodnotu jako krajinné dominanty i jako připomínky hornické minulosti měst a obcí. Význam nepřírodních biotopů spočívá rovněž v tom, že na nich často panují specifické podmínky, vyhovující úzce specializovaným druhům. Proto se na těchto lokalitách dají často nalézt unikátní společenstva.

V rámci projektu provádíme monitoring biodiverzity na 31 lokalitách v 8 krajích České republiky. V lokalitách vzniknou tzv. stezky do mobilu. Stezky představí návštěvníkům jednotlivé lokality. Turisté i místní obyvatelé se seznámí s informacemi o historii těžby nerostných surovin, o nově vzniklých biotopech a o nejvýznamnějších ohrožených a zvláště chráněných druzích makroskopických hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů.

V průběhu projektu bude natočen dokumentární film o nepřírodních biotopech. Film bude představen na Ekofestivalu. Současně s filmem vznikne i putovní výstava, která přiblíží tuto problematiku ve městech České republiky.

Základní informace o projektu

Název: Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech České republiky

Realizace: leden 2015 až duben 2016

Příjemce projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. www.ekopolitika.cz

Partner projektu: Taggmanager, o.s. – www.dohaje.cz

Kontaktní osoba: PhDr. Leona Kupčíková – koordinátorka projektu

Email: leona.kupcikova@taggmanager.cz

Partner projektu: VIS Bílé Karpaty, o.p.s. – http://www.bilekarpaty.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Název stezky Jazyky Míst
13.Kamenolom Boží hora csendepl 9
14.Kamenolom Chvalčov csendepl 10
15.Kamenolom Kuchařík csendepl 9
16.Kamenolom Radobýl csendepl 11
17.Kamenolom Vápenná csendepl 10
18.Kamenolom Vinařice csendepl 10
19.Kamenolom Vinařická hora csendepl 10
20.Kamenolom Vyšný csendepl 10
21.Kamenolom Žlutava csendepl 10
22.Lítovská výsypka csendepl 10
23.Odkaliště a úložiště Vysočany csendepl 10
24.Odval Dolu Felix – Jan csendepl 9
25.Odval Dolu Ferdinand csendepl 10
26.Odval Dolů Jindřich II a Antonín csendepl 10
27.Odval Dolu Mayrau csendepl 10
28.Odval Dolu Prago Tragy csendepl 11
29.Odval Dolu Ronna csendepl 11
30.Odval Dolu Vítek/Václav csendepl 11
31.Porcelanit z Bystřan csendepl 10
32.Propadlina Dolu Jan Žižka csendepl 10
33.Rašeliniště Kozohlůdky csendepl 10
34.Rašeliniště Přebuz csendepl 10
35.Rudný lom Ejpovice csendepl 11
36.Rudný odval a odkaliště Proboštov csendepl 10
37.Těžebna cihlářské hlíny Havřice csendepl 10
38.Těžebna kaolinu Nepomyšl csendepl 10
39.Těžebna písku Jeniněves csendepl 10
40.Těžebna písku Polešovice csendepl 10
41.Těžebna písku Spytihněv csendepl 10
42.Těžebna písku Tasovice csendepl 10
43.Těžebna štěrkopísku Boršice csendepl 10
Název kampaně Jazyky Stezek
Mikroregion Bystřicko logo Mikroregion Bystřicko csendepl 4

Jako Mitrovská kulturní krajina je označeno jádro oblasti, jež byla od poloviny 18. do poloviny 20. stol. v majetku a správě hraběcího rodu Mitrovských z Nemyšle. Kulturně-historické a krajinářské stopy po působení rodu Mitrovských se nacházejí v trojúhelníku území mezi Bystřicí, Doubravníkem a Moravcem.

Název stezky Jazyky Míst
44.Architektura na Horní Svratce csendepl 12
45.Mitrovská kulturní krajina csendepl 13
46.Štěpánovský rudní revír csendepl 15
47.Vírská stezka csendepl 8
Název kampaně Jazyky Stezek
Hotel Bobík logo Hotel Bobík csendepl 3

Šumavské krajině mezi Boubínem a soutokem Teplé a Studené Vltavy vévodí Bobík – a to hned dvakrát. Jako nepřehlédnutelný horský vrchol s charakteristickou siluetou i coby moderní hotel téhož jména na volarském náměstí v sousedství kostela svaté Kateřiny. Kdysi tudy procházela solná Zlatá stezka, dnes znovuzrozený hotel leží na křižovatce cest, které míří k Lipenskému přehradnímu jezeru, do srdce Národního parku Šumava, k hornímu toku Vltavy či do sousedního Bavorska a blízkého Rakouska. Městský hotel Bobík prošel zásadní proměnou a modernizací. Svou nabídku kvality a jedinečnosti staví na propojení výjimečnosti konopných lázní, vynikající hotelové kuchyně a vlastního minipivovaru.

Více zde: http://www.hotelbobik.eu/

Název stezky Jazyky Míst
48.Volary - červený vycházkový okruh csendepl 7
49.Volary - modrý vycházkový okruh csendepl 5
50.Volary - zelený vycházkový okruh csendepl 5
Název kampaně Jazyky Stezek
Králický Sněžník o.p.s. logo Králický Sněžník o.p.s. csendepl 1
Název stezky Jazyky Míst
51.Králický Sněžník csendepl 5
Název kampaně Jazyky Stezek
Questing - hledačky logo Questing - hledačky csendepl 13

Actea o.s.

Název stezky Jazyky Míst
52.Quest Bez mobilu, bez mailu, věnujem se detailu csendepl 1
53.Quest Českým lesem za bobrem se nesem csendepl 1
54.Quest Hledačka skřítka z Vysoké Hory csendepl 1
55.Quest Hledej zlatý poklad Lapků z Drakova csendepl 1
56.Quest Kotoučský praquest csendepl 1
57.Quest Landecký quest csendepl 1
58.Quest Mikulovský zvěřinec csendepl 1
59.Quest Mokřadní spirálou na záchranou stanici csendepl 1
60.Quest O odvaze a činu csendepl 1
61.Quest Pod vodou nad vodou nic není náhodou csendepl 1
62.Quest S Karlem Egonem nahoru a dolů csendepl 1
63.Quest Skrytá tvář Muny csendepl 1
64.Quest Za železnou oponu se vydej, stop člověka v krajině si všímej csendepl 1
Název kampaně Jazyky Stezek
Obec Strání logo Obec Strání csendepl 2

Obec Strání se nachází v okrese Uherské Hradiště, kraj Zlínský. Rozprostírá se na jihovýchodě Bílých Karpat v údolí potoka Klanečnice na hranicích se Slovenskem.

Název stezky Jazyky Míst
65.Zajímavosti ve Strání a Květné csendepl 10
66.ŽŽ_SMAZAT csendepl 10
Název kampaně Jazyky Stezek
Poutní hora logo Poutní hora csendepl 1
Název stezky Jazyky Míst
67.Poutní hora csendepl 4
Název kampaně Jazyky Stezek
Kraličák logo Kraličák csendepl 1
Název stezky Jazyky Míst
68.Virtuální stezky v okolí Kraličáku csendepl 15
Název kampaně Jazyky Stezek
VIS Bílé Karpaty, o.p.s. - Exped logo VIS Bílé Karpaty, o.p.s. - Exped csendepl 18

VIS Bílé Karpaty, o.p.s.

Naše středisko se zabývá vzděláváním a informováním o ochraně přírody v Bílých Karpatech a přilehlých regionech na jihovýchodní Moravě. Vzdělávací činnost spočívá ve tvorbě a realizaci výukových programů pro mateřské, základní i střední školy. V informační oblasti se věnujeme realizaci naučných stezek, vydávání informačních materiálů, provozu turistického informačního centra, terénním exkurzím a podpoře šetrného turistického ruchu.

Expedice Chřiby

Od roku 2002 vyvíjí v oblasti Chřibů činnost tzv. Expedice Chřiby, již tvoří skupina nadšenců, milovníků Chřibů, která se zabývá mapováním přírodních, historických a kulturních zajímavostí tohoto pohoří. Výstupem její činnosti je kromě četných besed zejména populární edice Chřiby záhadné a mytické, která k roku 2013 obsahuje sedm svazků a další jsou připravovány k vydání.

Název stezky Jazyky Míst
69.Buchlovicko csendepl 10
70.Cetechovicko csendepl 6
71.Kolem Starých Hutí csendepl 7
72.Kostelansko csendepl 8
73.Kudlovicko csendepl 6
74.Napajedelsko csendepl 7
75.Podhůřím za vínem i památkami csendepl 8
76.Roštínsko csendepl 9
77.Salašsko csendepl 7
78.Stříbrnické paseky – ráj chalupářů csendepl 5
79.Střílecko csendepl 5
80.Údolí Salašky csendepl 11
81.Údolím Dlouhé řeky csendepl 12
82.Vrbecko csendepl 11
83.Z Koryčan k Cimburku csendepl 10
84.Z Kyjova k vápenným lomům csendepl 7
85.Z Osvětiman ke Klimentku csendepl 9
86.Zdounecko csendepl 10
Název kampaně Jazyky Stezek
Envidea, o. s./ Naučné stezky logo Envidea, o. s./ Naučné stezky csendepl 17

Občanské sdružení Envidea vzniklo v roce 2011 jako volné sdružení fyzických a právnických osob, jehož cílem je příprava a realizace ekologických projektů, příprava a realizace projektů v oblasti trvale udržitelného rozvoje, ekologická výchova a osvětová činnost. Obecným cílem projektu je rozvoj informačních technologií v krajině a sdružení informací o naučných stezkách a zastaveních, jež jsou vytvářeny v rámci již funkčního systému Taggmanager pro jednotlivé správce stezek. Projekt je zaměřen na oblast Českého ráje, Jablunkovska a Prahy. Různorodost lokalit umožní testovat návštěvnost i používání jednotlivých služeb podle různého zatížení turistickým ruchem, případně podle jednotlivých typů turistů.

Název stezky Jazyky Míst
87.Bílá skála csendepl 3
88.Bohnické a Draháňské údolí csendepl 10
89.Bystřice a okolí csendepl 8
90.Český ráj – střed csendepl 2
91.Český Ráj sever I. csendepl 7
92.Český ráj sever II. csendepl 7
93.Dolní a Horní Lomná csendepl 8
94.Hradiště, tvrze a zámky csendepl 9
95.NPR Mionší csendepl 11
96.Okolí Jablunkova csendepl 15
97.Okolím řeky Olše - východ csendepl 12
98.Okolím řeky Olše - západ csendepl 13
99.Prachovskými skalami csendepl 5
100.Slezskými Beskydami csendepl 8
101.Srdcem Českého ráje csendepl 6
102.Z Dolních Chaber do Libně csendepl 7
103.Ze Starých Ďáblic k Vltavě csendepl 11
Název kampaně Jazyky Stezek
Přírodní dědictví Brněnska logo Přírodní dědictví Brněnska csendepl 21

Přírodní dědictví Brněnska – hrou k poznání

Centrum environmentálních projektů (zkráceně CEP) je občanské sdružení, které vzniklo v roce 2011. Sdružení bylo založeno jako volné sdružení fyzických a právnických osob, jehož cílem činnosti je příprava a realizace ekologických projektů, příprava a realizace projektů v oblasti trvale udržitelného rozvoje, ekologická výchova a rozšiřování znalostí v oblasti ekologie zejména mezi mládeží. Aktivity sdružení jsou realizovány především na území Jihomoravského kraje. Cílem projektu je propagace přírodního dědictví regionu se zaměřením na 3cílové skupiny. Partnerem pro předškolní děti je lesní mateřská školka Sýkorka v Brně – Mokré Hoře, kde bude vytvořeno přírodní hřiště a pocitová stezka. Dalším partnerem je základní škola v Lelekovicích, kde bude vytvořen virtuální atlas místní živé a neživé přírody a školní smyslově poznávací naučná stezka. Pro věkovou skupinu žáků středních škol a starších pak bude zpracováno vzdělávací DVD pro rozšíření výuky zeměpisu a přírodopisu. K celkem 100 přírodním zajímavostem (především chráněným územím) budou nainstalovány tzv. taglisty, jejichž vyfotografováním „chytrým“ telefonem bude uživatel propojen na mobilní internetové stránky, kde získá do mobilu informace o těchto zajímavostech.

Název stezky Jazyky Míst
104.Malhostovické kopečky csendepl 3
105.PP Andělka a Čertovka csendepl 8
106.PP Biskoupská hadcová step csendepl 6
107.PP Biskoupský kopec csendepl 9
108.PP Bouchal csendepl 4
109.PP Horka csendepl 6
110.PP Hynčicovy skály csendepl 4
111.PP Na lesní horce csendepl 4
112.PP Návrší csendepl 4
113.PP Roviny csendepl 4
114.PP Santon csendepl 3
115.PP Velatická slepencová stráň csendepl 3
116.PP Velký Hájek csendepl 5
117.PP Vinohrady csendepl 4
118.PR Člupy csendepl 6
119.PR Hašky csendepl 4
120.PR Mušenice csendepl 5
121.PR Nad řekami csendepl 6
122.PR Stepní stráň u Komořan csendepl 4
123.PR Studnické louky csendepl 4
124.PR Špice csendepl 4
Název kampaně Jazyky Stezek
Informační centrum Policko logo Informační centrum Policko csendepl 1
Název stezky Jazyky Míst
125.Putování po Policku csendepl 10
Název kampaně Jazyky Stezek
Grmela logo Grmela csendepl 1
Název stezky Jazyky Míst
126.Naučná stezka Melice csendepl 5
Název kampaně Jazyky Stezek
Národní park GeoLoci logo Národní park GeoLoci csendepl 24
Název stezky Jazyky Míst
127.Bezdružice - Úterý csendepl 9
128.Bitva u Třebele csendepl 7
129.Bor csendepl 4
130.Broumov csendepl 6
131.Černošín csendepl 5
132.Český les csendepl 14
133.Dolní Víska csendepl 3
134.Gutštejn - Šipín csendepl 4
135.Hanovská kyselka csendepl 1
136.Chodová Planá csendepl 8
137.Kladruby csendepl 10
138.Konstantinovy Lázně csendepl 15
139.Krasíkov - Ovčí vrch csendepl 9
140.Kříženec csendepl 4
141.Lazurový vrch csendepl 5
142.Pavlovice csendepl 4
143.Planá csendepl 8
144.Přimda csendepl 4
145.Rozvadov csendepl 11
146.Sedmihoří - Valcha csendepl 12
147.Stříbro csendepl 17
148.Svojšín csendepl 6
149.Tachov csendepl 16
150.Vlčí hora csendepl 18
Název kampaně Jazyky Stezek
Národní geopark Egeria logo Národní geopark Egeria csendepl 20
Název stezky Jazyky Míst
151.Goethova trasa csendepl 3
152.Hornická města a obce Krušných hor csendepl 15
153.Hornická města a obce Slavkovského lesa csendepl 5
154.Hornická města a obce Sokolovské pánve csendepl 18
155.Hornická poznávací trasa Přebuz csendepl 13
156.Hrady na skalách csendepl 9
157.Jáchymovské peklo csendepl 17
158.Karlovarské historické cesty csendepl 10
159.Krušnohorské dolování csendepl 7
160.Krušnohorské rozhledny csendepl 6
161.Minerální prameny csendepl 11
162.Muzea v Geoparku csendepl 19
163.Naučná trasa Bludná csendepl 10
164.Naučná trasa Pernink csendepl 18
165.Poznávací trasa Rotava csendepl 10
166.Sopky v Geoparku csendepl 6
167.Třetihorní subtropy csendepl 7
168.Uhelná trasa csendepl 7
169.Žula v Geoparku csendepl 9
170.ŽŽ_SMAZAT csendepl 9
Název kampaně Jazyky Stezek
Česko-Bavorský geopark logo Česko-Bavorský geopark csendepl 2
Název stezky Jazyky Míst
171.GeoTour Granit csendepl 8
172.Infostellen csendepl 2
Název kampaně Jazyky Stezek
Naučné stezky kolem Prahy logo Naučné stezky kolem Prahy csendepl 4

Projekt se zaměřuje na tvorbu naučných taggových stezek v severní části Prahy.

Název stezky Jazyky Míst
173.Horní Počernice csendepl 7
174.Naučná stezka Radonice csendepl 39
175.Vinoř - Jenštejn csendepl 5
176.Vinoř - Satalice csendepl 9
Název kampaně Jazyky Stezek
MAS Podlipansko o.p.s., Region P logo MAS Podlipansko o.p.s., Region P csendepl 1

Projekt spolupráce propojující území dvou Místních akčních skupin (MAS) tematickou cyklistickou a turistickou stezkou. Po trase ovocnářským krajem přiblížení tohoto oboru prostřednictvím venkovské turistiky s vybavením stezky mobiliářem a informacemi. www.podlipansko.cz www.posemberi.cz

Název stezky Jazyky Míst
177.STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA csendepl 18
Název kampaně Jazyky Stezek
VIS Naplňování Karpatské úmluvy logo VIS Naplňování Karpatské úmluvy csendepl 9

Naše středisko se zabývá vzděláváním a informováním o ochraně přírody v Bílých Karpatech a přilehlých regionech na jihovýchodní Moravě. Vzdělávací činnost spočívá ve tvorbě a realizaci výukových programů pro mateřské, základní i střední školy. V informační oblasti se věnujeme realizaci naučných stezek, vydávání informačních materiálů, provozu turistického informačního centra, terénním exkurzím a podpoře šetrného turistického ruchu.

Název stezky Jazyky Míst
178.Chráněná území mikulovského mikroregionu csendepl 20
179.Mikroregion Mikulovsko I. csendepl 10
180.Mikroregion Mikulovsko II. csendepl 9
181.Natura 2000 csendepl 4
182.Naučná stezka Děvín csendepl 18
183.Naučná stezka Věstonická nádrž csendepl 6
184.NPR Tabulová hora, Růžový vrch a Kočičí kámen csendepl 10
185.Ostrožsko csendepl 40
186.Památné stromy mikulovského mikroregionu csendepl 3
Název kampaně Jazyky Stezek
Aikon - Dalešická přehrada logo Aikon - Dalešická přehrada csendepl 2

Společnost Aikon provozujeme lodní dopravu na Dalešické přehradě. Loď HORÁCKO Vás sveze po celý rok (přehrada v zimě nezamrzá). Od ledna do dubna a v listopadu a prosinci o víkendech vždy ve 13:00 z přístaviště Kramolín na hodinovou vyjížďku. V ostatních měsících pak plujeme po celé přehradě a o prázdninách pak denně.

Název stezky Jazyky Míst
187.Dalešická přehrada csendepl 11
188.Zatopené mlýny csendepl 12
Název kampaně Jazyky Stezek
Faunapark Lipová logo Faunapark Lipová csendepl 1

FAUNAPARK se nachází v malebné lázeňské obci Lipová-lázně v katastrálním území Horní Lipová na rozhraní pohoří Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku s nádherným výhledem na horský masiv Šeráku a Obřích skal. Našim návštěvníkům nabízíme expozici zvířat, posezení v příjemném prostředí, pro děti hřiště, a kdo u nás chce strávit více dní, může zůstat v útulném penzionu.

Název stezky Jazyky Míst
189.FAUNAPARK csendepl 12
Název kampaně Jazyky Stezek
Muzeum Říčany logo Muzeum Říčany csendepl 1

Muzeum Říčany je příspěvkovou organizací města Říčany, která shromažďuje, spravuje a odborně zpracovává sbírky hmotného i nehmotného kulturního dědictví, a to na území správní působnosti města Říčany, jako obce s rozšířenou působností. Muzeum Říčany má dvě oddělení, přírodovědné a historické. Obě se podílí na sbírkotvorném programu, na vědeckých a publikačních aktivitách i na aktivitách pro veřejnost. Významnou součástí práce přírodovědného oddělení muzea je provoz Centra environmentálního vzdělávání.

Název stezky Jazyky Míst
190.Naučná stezka Říčansko csendepl 16
Název kampaně Jazyky Stezek
NEO logo NEO csendepl 1

Jak říká jeden nejmenovaný kuchař: Vaření začíná u výběru kvalitních potravin". Farmářská stezka okolím Prahy Vás zavede na místa, kde najdete chutné a zdravé produkty převážně z biozemědělství. Můžete navštívit svého farmáře a prohlédnout si jak a kde vzniká potravina, kterou budete jíst.

Název stezky Jazyky Míst
191.Farmářská stezka okolím Prahy csendepl 10
Název kampaně Jazyky Stezek
Klub českých turistů logo Klub českých turistů csendepl 1

Základní organizační jednotkou KČT jsou odbory, které se sdružují do 14 oblastí, totožných s hranicemi krajů. Vše zastřešuje Ústředí KČT se sídlem v Praze. Členové KČT organizují každoročně přes tisíc akcí určených pro členy klubu i neorganizované zájemce o všechny druhy turistiky – pěší, cyklo, lyžařskou a vodní turistiku, mototuristiku, speleoturistiku, vysokohorskou turistiku, turistiku zdravotně postižených a nejnověji i hipoturistiku. Turistické oddíly mládeže jsou sdruženy do Asociace TOM.

Název stezky Jazyky Míst
192.Vizovicko - značená trasa pro vozíčkáře csendepl 3
Název kampaně Jazyky Stezek
Destinační agentura Krušné Hory logo Destinační agentura Krušné Hory csendepl 1

Hlavní cíle DA Krušné hory jsou:

  • Vytvořit síť turistických informačních center na vrcholcích Krušných hor.
  • Zajistit společnou propagaci a rozvoj šetrného cestovního ruchu v Krušných horách.
  • Vytvářet společné propagační materiály, katalog ubytování s tipy na výlety po Krušných horách, webovou prezentaci.
  • Zajistit koordinaci aktivit subjektů působících v oblasti cestovního ruchu.

Více informací: http://www.krusne-hory.org/

Název stezky Jazyky Míst
193.Krušnohorské zimní sporty csendepl 10
Název kampaně Jazyky Stezek
Technika v přírodě logo Technika v přírodě csendepl 5

Stezky se zaměřují nejen na přírodu, ale i na lidi a lidskou činnost v krajině.

Název stezky Jazyky Míst
194.Andělská Hora csendepl 12
195.Bruntál csendepl 16
196.Krnov csendepl 3
197.Město Albrechtice csendepl 7
198.Technika v přírodě csendepl 1
Název kampaně Jazyky Stezek
Broumovsko logo Broumovsko csendepl 2

Broumovsko se nachází v Severovýchodních Čechách na hranici s Polskem. Je unikátní krajinou, kde se snoubí tiše krásná příroda se skvostnými barokními památkami. Patří k chráněným krajinným oblastem. Nabízí nesčetné příležitosti ke strávení příjemné dovolené spojené s jeho bližším poznáváním. V rozmanité krajině si přijdou na své vyznavači cykloturistiky, pěší turistiky nebo adrenalinových sportů.

Název stezky Jazyky Míst
199.Broumovská skupina kostelů csendepl 10
200.CHKO Broumovsko csendepl 26
Název kampaně Jazyky Stezek
Město Krásná Lípa logo Město Krásná Lípa csendepl 1

Krásná Lípa je město na severu Česka, v severovýchodní části okresu Děčín. Leží na horním toku říčky Křinice na pomezí Národního parku České Švýcarsko a Lužických hor. Nachází se na území Českého Švýcarska, které je světem skalních věží, mostů a bran.

Název stezky Jazyky Míst
201.Krásnolipské putování csendepl 10
Název kampaně Jazyky Stezek
Město Slaný logo Město Slaný csendepl 1

Královské město Slaný leží v okrsku Slánské tabule, která tvoří severozápadní část geomorfologického celku zvaného Pražská plošina. Její dominantou je Slánská hora. Městem, které leží cca 25 km severozápadně od Prahy, protéká od jihozápadu k severovýchodu Červený potok. Slaný je přirozeným kulturním centrem slánského regionu i celého okresu. Díky bohaté historii města je k vidění mnoho kulturních a architektonických památek. Město má vlastní divadelní budovu a malou scénu. Pracují zde čtyři divadelní soubory (Slánská scéna, Dividýlko, Dětská scéna a divadlo Vrtule). Pro filmová představení je zde nové stálé městské kino a letní kino Na Hájích. Dětem a mládeži slouží „Ostrov“ – Dům dětí a mládeže. Je tu aktivní Knihovna V. V. Štecha, Vlastivědné muzeum s pobočkou Národopisného muzea ve Třebízi a se stálou galerií a koncertní síní v bývalé kapli piaristického gymnasia. Další stálou galerií je IKAROS GALERIE ANTIK ve Fugnerově ulici. Tyto galerie doplňují občasné galerie při integrované střední škole a Lidický dvůr.

Název stezky Jazyky Míst
202.Slánská hora csendepl 11
Název kampaně Jazyky Stezek
MK Lysá n. Labem logo MK Lysá n. Labem csendepl 1

Najdete nás na Husově náměstí v přízemí budovy MěÚ. Naše knihovna je veřejná s fondem ve volném výběru. Nabízíme Vám služby dospělého a dětského oddělení, studovny, čítárny, videopůjčovny, internetové studovny, dokumentačního střediska a informatika pro studenty.

V knihovně Vám nabízíme přibližně:

  • 50 000 knih
  • 38 titulů periodik
  • 2200 videokazet a DVD
Název stezky Jazyky Míst
203.Památné stromy csendepl 18
Název kampaně Jazyky Stezek
MAS Strážnicko logo MAS Strážnicko csendepl 2

MAS Strážnicko se za 5 let činnosti stala i jedním z mototrů rozvoje turistiky na Strážnicku. Což zjistíte na v návštěvnických místech Strážnicka – které MAS Strážnicko spoluvytváří. Zahrnuje lákavé produkty cestovního ruchu počínaje vinařstvím, gastronomií, přes nabídku různých druhů expozic, muzeí a areálů, až po zážitky poznávacího, kulturního, zábavného a folklórního či dokonce sportovního charakteru v příjemném prostředí a atmosféře.

Název stezky Jazyky Míst
204.Oskerušová stezka csendepl 5
205.Strážnickými vinohrady csendepl 5
Název kampaně Jazyky Stezek
Obec Mukařov logo Obec Mukařov csendepl 1

Obec Mukařov se nachází v okrese Praha-východ, kraj Středočeský. Rozkládá se sedm kilometrů východně od města Říčany. V obci žije téměř 2 000 obyvatel.

Název stezky Jazyky Míst
206.Naučná stezka Mukařov – Žernovka csendepl 8
Název kampaně Jazyky Stezek
Mikroregion Nový Dvůr logo Mikroregion Nový Dvůr csendepl 1

Mikroregion Nový Dvůr byl založen na jaře roku 2002 obcemi Milotice, Skoronice, Ratíškovice, Vacenovice a Vlkoš, Krátce po založení přistoupila do svazku obec Svatobořice ~ Mistřín. Historický název „Nový Dvůr" pochází z počátku 17. století a váže se k dějinám Milotického panství ke kterému tehdy patřily všechny obce dnešního mikroregionu vyjma Ratíškovic. Mikroregion leží na jižní Moravě, ve střední části okresu Hodonín v Jihomoravském kraji a rozprostírá se mezi městy Kyjovem a Hodonínem.

Název stezky Jazyky Míst
207.Vinné uličky Mikroregionu Nový Dvůr csendepl 7
Název kampaně Jazyky Stezek
Město Valtice logo Město Valtice csendepl 1

Město Valtice má bohatou historií, je ověnčeno památkami zapsanými v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Město má velký vinařský i turistický potenciál. Je stvořeno pro Vaši návštěvu, či strávení dovolené. Ve městě a jeho okolí je řada vinařských i cyklistických stezek.

V letošním roce budete mít opět možnost ochutnávat místní vína se značkou Hlavní město vína, která prošla náročnou kontrolou a výběrem, to vše zaručuje vína s originálním terroir Valticka.

Název stezky Jazyky Míst
208.Městský památkový okruh Valtice csendepl 15
Název kampaně Jazyky Stezek
Western Šiklův Mlýn logo Western Šiklův Mlýn csendepl 1

Šikland je komplex zábavních areálů s největší nabídkou služeb a zábavy v České republice. Největším je areál Šiklův mlýn ve Zvoli nad Pernštejnem, známý jako westernové městečko, další pak strašidelný zámek Draxmoor a novinka Krokodýl park v Dolní Rožínce.

Název stezky Jazyky Míst
209.Šikland - svět, který Vás baví! csendepl 18
Název kampaně Jazyky Stezek
Taggmanager logo Taggmanager csendepl 3

Taggmanager.cz si klade za cíl oživit zájem hlavně mladých lidí o naučné stezky, přírodní a kulturní památky tím, že jim poskytne interaktivní a mobilní alternativu informačních tabulí. Klasickou informační tabuli je možné doplnit nebo zcela nahradit tzv. tagglistem který Vás přesměruje na interaktivní podobu naučné stezky navrženou speciálně pro mobilní telefony.

Název stezky Jazyky Míst
210.Hledáme technicky csendepl 2
211.Honba za pokladem csendepl 6
212.Lužické hory csendepl 1
Název kampaně Jazyky Stezek
Botanická zahrada hl.m. Prahy logo Botanická zahrada hl.m. Prahy csendepl 2

Botanická zahrada byla založena roku 1969. V současné době obhospodařuje 25 ha venkovních expozic a tropický skleník Fata Morgana. Jsme odborná instituce, jejíž hlavní náplní je uchovávání vědecky dokumentovaných sbírek rostlin. Spolupracujeme s ostatními botanickými zahradami, za účelem ochrany přírody a zachování biologické diverzity. Neposledním úkolem je zpřístupnění expozic široké veřejnosti za účelem vzdělávání a naplňování kulturních a rekreačních potřeb. www.botanicka.cz

Název stezky Jazyky Míst
213.Významná místa botanické zahrady csendepl 23
214.Významné sbírky Botanické zahrady csendepl 30
Název kampaně Jazyky Stezek
Natura-Praha logo Natura-Praha csendepl 1

Jsme základní organizací Českého svazu ochránců přírody. Naše organizace byla založena v roce 1980 a v roce 1989 v ní byl založen turistický oddíl Ginkgo. V posledních letech se nám daří postupné rozšiřování našeho působení o další aktivity. Mezi současné hlavní cíle patří rozšiřování provozu EkoCentra a dále pak zkvalitňování praktické ochranářské činnosti. Prioritou našich aktivit pak dlouhodobě zůstává působení na děti a mládež prostřednictvím environmentální výchovy a osvěty.

www.natura-praha.org

Název stezky Jazyky Míst
215.Naučná stezka Milíčov csendepl 9
Název kampaně Jazyky Stezek
Česká geografická společnost logo Česká geografická společnost csendepl 4

Česká geografická společnost je občanským sdružením vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků v geografii a příbuzných oborech, které usiluje o další rozvoj a zvyšování úrovně geografie jako vědního oboru, o rozvoj geografického vzdělávání na základních a středních školách, jakož i na propagaci geografie a výsledků geografického poznání směrem k široké veřejnosti.

Název stezky Jazyky Míst
216.Technické památky jižních Čech csendepl 16
217.Významná místa krajiny jižních Čech csendepl 133
218.Významná místa krajiny Olomouckého kraje csendepl 71
219.Významná místa krajiny Třeboňska csendepl 31
Název kampaně Jazyky Stezek
Mountain sports camps logo Mountain sports camps csendepl 5

Mountain sports camps, o.s. je sdružení, které působí v Krkonoších respektive v okolí Pece pod Sněžkou. Cílem tohoto sdružení je rozvoj sportovního zázemí a sportovních aktivit, jak pro širokou sportovní veřejnost, tak pro vrcholové sportovce. V rámci spolupráce s Pražskou boudou vytváří zázemí pro cyklisty (samoservis, rady, mapy…). V rámci rozvoje cestovního ruchu v regionu připravuje pro cyklisty, pěší turisty a rodiny s dětmi mapy s radami kam na výlet.

Název stezky Jazyky Míst
220.Kolem Pece csendepl 5
221.Na kole do Špindlu csendepl 5
222.Na kole na Luční boudu csendepl 5
223.Rodinná nad Pecí csendepl 3
224.Z Pece do Jánských Lázní csendepl 6
Název kampaně Jazyky Stezek
Actaea logo Actaea csendepl 21

Actaea – společnost pro přírodu a krajinu

Působnost: Jeseníky, Beskydy, Bílé Karpaty

Naše zastavení pokrývají tři naučné stezky v Jeseníkách a jednu stezku v Beskydech. Zbylá zastavení jsou rozptýlena po celém území CHKO Jeseníky a CHKO Beskydy v zajímavých přírodních lokalitách a také v obcích CHKO.

Organizace se zabývá ochranou přírody a krajiny, propagací a popularizací přírodního a kulturního dědictví na veřejnosti, vydáváním informačních letáků, turistických průvodců a odborných publikací. Zpracováváme naučné stezky, plány péče a také botanické a zoologické inventarizační průzkumy.

weby:www.actaea.cz;www.praded.org;www.javorniky.org

Název stezky Jazyky Míst
225.CHKO Beskydy csendepl 21
226.CHKO Jeseníky csendepl 22
227.Jeseníky regiony csendepl 1
228.Karlova Studánka a stezka Bílá Opava csendepl 7
229.Karlovice csendepl 10
230.Lapkové a hrady Jeseníků csendepl 8
231.Ludvíkov csendepl 7
232.Lysá hora csendepl 6
233.Natura 2000 - Beskydy csendepl 20
234.Naučná stezka Hradisko csendepl 9
235.Památné stromy CHKO Beskydy csendepl 6
236.Přírodní památky a rezervace CHKO Beskydy csendepl 6
237.Přírodní památky a rezervace Jeseníků csendepl 13
238.Se skřítkem okolím Pradědu csendepl 7
239.Světem horských luk csendepl 12
240.Vítejte v CHKO Beskydy csendepl 21
241.Vítejte v CHKO Jeseníky csendepl 26
242.Vrbno pod Pradědem csendepl 6
243.Vrcholy a výhledy na Beskydy csendepl 11
244.Vycházková stezka Dubí csendepl 4
245.Výlet Keprnickými horami csendepl 11
Název kampaně Jazyky Stezek
ECHOS o.s. - Železnorudsko logo ECHOS o.s. - Železnorudsko csendepl 18

Cílem sdružení je příprava a realizace ekologických projektů, příprava a realizace projektů v oblasti trvale udržitelného rozvoje, ekologická výchova a rozšiřování znalostí v oblasti ekologie zejména mezi mládeží.

V rámci projektů pro rozvoj turistiky organizujeme stezky na Železnorudsku a Novohradsku

Více informací naleznete zde: www.echos.cz

Název stezky Jazyky Míst
246.Historie obce Špičák csendepl 14
247.Hojsova Stráž csendepl 20
248.Kašperské Hory csendepl 17
249.Klatovský vycházkový okruh csendepl 11
250.Kojákovice csendepl 6
251.Naučná stezka Rožmberk csendepl 12
252.Naučná stezka Třeboň csendepl 15
253.Nové Hrady csendepl 18
254.Okolím Běšin csendepl 11
255.Okruh Belveder - utajená obrana csendepl 9
256.Okruh Debrník - utajená obrana csendepl 13
257.Skitouringové trasy csendepl 7
258.Sklářská stezka II – okolím Železnorudska csendepl 23
259.Sklářská stezka Železná Ruda csendepl 16
260.Srní csendepl 12
261.Špičák csendepl 7
262.Tetřeví stezka csendepl 5
263.Železná Ruda csendepl 8
Název kampaně Jazyky Stezek
Ústav pro ekopolitiku o. p. s. logo Ústav pro ekopolitiku o. p. s. csendepl 7

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. byl založen v roce 1992 jako nadace, od roku 1998 funguje jako obecně prospěšná společnost.

V současnosti ÚEP rozvíjí tři hlavní programové oblasti: * Politika udržitelného rozvoje * Nástroje prosazování udržitelného rozvoje * Právo životního prostředí

Pod tyto programy spadají jednotlivé projekty ÚEP.Přizpůsobování programů a projektů aktuálním trendům a trvalé utváření a rozšiřování vlastního odborného zázemí učinily z Ústavu pro ekopolitiku uznávanou organizaci typu „think-tank“.

Více informací naleznete zde: www.ekopolitika.cz

Název stezky Jazyky Míst
264.Divoká Šárka csendepl 30
265.Hostivařský lesopark csendepl 30
266.Chuchelský háj csendepl 20
267.Kunratický les csendepl 20
268.Milíčovský les csendepl 20
269.Praha - Petrovice csendepl 10
270.Tichá Šárka csendepl 20
Název kampaně Jazyky Stezek
Občanské sdružení Hájenka logo Občanské sdružení Hájenka csendepl 14

Občanské sdružení Hájenka bylo založeno 26. 2. 1996. Zabýváme se ochranou přírody a krajiny, ekologickou výchovou, interpretací přírodního a kulturního dědictví regionu, propagací šetrného turistického ruchu či ekologickým poradenstvím v zejména v Moravskoslezském kraji.

Geopark Podbeskydí se rozkládá na 530 km2 Podbeskydské pahorkatiny v okresech Nový Jičín, Vsetín a Frýdek – Místek. Leží v geologicky mimořádně pestrém území čela karpatských příkrovů, slezské a podslezské jednotky.

hajenka@centrum.cz

Název stezky Jazyky Míst
271.Borovecké rybníky csendepl 6
272.Červený kámen csendepl 15
273.Frenštátsko csendepl 12
274.Kojetínské Vrchy csendepl 31
275.Kozlovice csendepl 5
276.Kravařsko csendepl 25
277.Kunčice pod Ondřejníkem csendepl 10
278.Libotínské doly csendepl 7
279.Palkovické Hůrky csendepl 21
280.Příborsko csendepl 17
281.Radhošť csendepl 9
282.Rybí csendepl 5
283.Štramberský kras csendepl 23
284.Závišice csendepl 11
Název kampaně Jazyky Stezek
ČSOP Onyx logo ČSOP Onyx csendepl 26

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Onyx byla založena v roce 2007. Posláním organizace je ochrana přírody a krajiny a ekologická výchova na severní Moravě a ve Slezsku. Členové ČSOP Onyx mají dlouholeté zkušenosti s řízením a realizací projektů v oblasti ochrany přírody a krajiny, trvale udržitelného rozvoje a ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty.

Více informací naleznete zde: www.csoponyx.cz

Název stezky Jazyky Míst
285.CHKO Poodří csendepl 27
286.CHKO Poodří – památné stromy csendepl 14
287.Karpatské dědictví csendepl 12
288.Naučná stezka Hvozdnice csendepl 18
289.Naučná stezka Okolím Morávky ve Skalici csendepl 10
290.Naučná stezka Píšť csendepl 7
291.Naučná stezka PR Štěpán csendepl 10
292.Naučná stezka Rezavka csendepl 10
293.Naučná stezka Skalka csendepl 10
294.Naučná stezka Staříč csendepl 10
295.NPP a NPR v Moravskoslezském kraji csendepl 11
296.Okolím Morávky csendepl 14
297.Památné stromy Frenštátska a Novojičínska csendepl 19
298.Památné stromy Oderska csendepl 17
299.Památné stromy Opavska a Bruntálska csendepl 24
300.Památné stromy Ostravska a Frýdecko-Místecka csendepl 19
301.Parky Ostravy - Poruby csendepl 7
302.PO Heřmanský stav Odra - Poolší 1 csendepl 20
303.PO Heřmanský stav Odra - Poolší 2 csendepl 20
304.PO Heřmanský stav Odra – Poolší 3 csendepl 20
305.PO Heřmanský stav Odra – Poolší 4 csendepl 20
306.Přírodní památky Moravskoslezského kraje csendepl 36
307.Přírodní parky Moravskoslezského kraje csendepl 16
308.Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje csendepl 43
309.Turistický okruh csendepl 10
310.ZCHÚ v CHKO Poodří csendepl 23
Název kampaně Jazyky Stezek
Geopark Český ráj logo Geopark Český ráj csendepl 24

Evropský Geopark UNESCO Český ráj je oblast o rozloze 700 km2, která zahrnuje nejen území CHKO Český ráj (vyhlášena v r. 1955), ale její širší okolí, kde se nacházejí další vzácné lokality s přírodním, historickým a kulturním významem. Vedle geologických jsou důležité i další zajímavosti, jako jsou kulturní a ekologické fenomény, archeologické a historické památky významné z celoevropského hlediska, jejichž potenciál je využíván nejen pro geologický výzkum, ale i pro aktivity zahrnující vzdělávání veřejnosti v oblasti přírodních a historických věd, propagaci ochrany přírody a podpory regionálního podnikání v cestovním ruchu v souladu s pravidly ochrany přírodního a kulturního dědictví a trvale udržitelného rozvoje na území Geoparku. Geopark Český ráj je členem Evropské a Světové Sítě Geoparků UNESCO od r. 2005, v červnu 2010 se stal prvním Národním Geoparkem České republiky.

Více informací naleznete zde: www.geopark-ceskyraj.cz

Název stezky Jazyky Míst
311.Archeologické lokality csendepl 6
312.Besedické skály csendepl 8
313.Brány geoparku csendepl 12
314.Geologické procesy csendepl 9
315.Historické památky csendepl 7
316.Hrady na skalách csendepl 16
317.Informačni centra csendepl 12
318.Jeskyně a kras csendepl 4
319.Kámen a člověk csendepl 9
320.Lidová architektura csendepl 11
321.Minerály a drahé kameny csendepl 9
322.Muzea a galerie csendepl 17
323.Novopacko csendepl 7
324.Prachovské skály csendepl 8
325.Riegrova stezka csendepl 12
326.Rozhledny a vyhlídky csendepl 14
327.Rybníky a mokřady csendepl 9
328.Skalní města csendepl 12
329.Údolí Plakánek csendepl 11
330.Venkovní geologické expozice csendepl 10
331.Voda v geoparku csendepl 11
332.Vyhaslé sopky csendepl 12
333.Zámky csendepl 6
334.Život a krajina csendepl 7
Název kampaně Jazyky Stezek
MAS Říčansko o.p.s logo MAS Říčansko o.p.s csendepl 2

Podle statutu Místní akční skupiny byla společnost založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Říčansko a to zejména: ustavení Místní Akční Skupiny Říčansko) a administrativní činnosti MAS Říčansko spojené s příjmem, výběrem a kontrolou projektů pro iniciativu Společenství LEADER+ a další vyhlášené výzvy jiných dotačních programů.

Její zaměstnanci a členové se podílejí na vytváření a naplňování strategie MAS pro všestranný rozvoj a obnovu kulturního i přírodního dědictví svěřeného regionu.

Více informací naleznete zde: mas.ricansko.eu

Název stezky Jazyky Míst
335.Krajinou barona Ringhoffera csendepl 10
336.Po stopách kameníků csendepl 14
Název kampaně Jazyky Stezek
Město Tábor logo Město Tábor csendepl 2

Tábor je město na jihu Čech na řece Lužnici. Se svými 35 tisíci obyvateli je po Českých Budějovicích druhým největším městem v Jihočeském kraji. Spolu se Sezimovým Ústím a Planou nad Lužnicí pak vytváří městskou aglomeraci se skoro 47 tisíci obyvateli. Město, jehož centrum je památkovou rezervací, je významným centrem turistického ruchu. Lákadlem pro návštěvníky je zejména historie husitského hnutí.

Název stezky Jazyky Míst
337.Lesopark Pintovka csendepl 11
338.Třináctero Táborských míst csendepl 13
Název kampaně Jazyky Stezek
Agentura Koniklec logo Agentura Koniklec csendepl 10

Agentura Koniklec je nestátní nezisková organizace - občanské sdružení pro lidská práva a životní prostředí. Byla založena 24. 3. 1992. Posláním organizace je uskutečňovat projekty v oblasti ochrany životního prostředí, zabývat se udržitelným rozvojem na místní a regionální úrovni, informovat veřejnost a provádět veřejnou osvětu v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany přírody a krajiny a životního prostředí a zabývat se environmentální výchovou dětí a mládeže.

Více informací naleznete zde: agentura.koniklec.cz

Název stezky Jazyky Míst
339.Císařský ostrov csendepl 4
340.Geologická stezka csendepl 13
341.Klánovický les csendepl 4
342.Kokořínský důl csendepl 10
343.Modřanské tůně csendepl 5
344.Naučná stezka Zlatý kůň csendepl 11
345.Okolí Vidimi csendepl 10
346.Střecha Českého krasu csendepl 8
347.Svatojánský okruh csendepl 11
348.Vrch svatého Kříže csendepl 4
Název kampaně Jazyky Stezek
Památky jinak, o.s. logo Památky jinak, o.s. csendepl 14

CHKO České středohoří je rozsáhlé území s velkoplošnou ochranou, které zasahuje do sedmi okresů Severočeského kraje. (Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Děčín, Ústí nad Labem, Česká Lípa). České středohoří je lokalitou, která obsahuje velmi rozsáhlé přírodní, kulturní a geologický potenciál. Nejcennější partie CHKO jsou zvlášť chráněny formou státních přírodních rezervací, chráněných nalezišť a chráněných přírodních útvarů, které jsou zahrnuty do kulturního a přírodního dědictví.

Cílem našeho sdružení je přispět ke zvýšení informovanosti veřejnosti o důležitosti významu přírodních, kulturních a geologických hodnot Severočeského kraje.

Realizací projektu bude vytvořena síť stezek, která by měla pokrýt celé CHKO České středohoří.

Název stezky Jazyky Míst
349.Konojedy a Levínsko csendepl 11
350.Litoměřice csendepl 15
351.Od Větruše k Josefínce csendepl 10
352.Oparenské údolí a okolí csendepl 10
353.Po hradech, zámcím a zříceninách Českého středohoří. csendepl 14
354.Po vrcholech CHKO České středohoří csendepl 20
355.Stezka Bránou Čech csendepl 14
356.Terezínská stezka csendepl 21
357.Třebušínská cesta csendepl 9
358.Úštěcké dědictví csendepl 9
359.Verneřicko a Bobří soutěska csendepl 4
360.Z Mostné hory na Varhošť csendepl 9
361.Z Velkého Března do Zubrnic csendepl 7
362.Zajímavosti v okolí Milešovky csendepl 5
Název kampaně Jazyky Stezek
VIS Bílé Karpaty o.p.s. logo VIS Bílé Karpaty o.p.s. csendepl 13

Naše středisko se zabývá vzděláváním a informováním o ochraně přírody v Bílých Karpatech a přilehlých regionech na jihovýchodní Moravě. Vzdělávací činnost spočívá ve tvorbě a realizaci výukových programů pro mateřské, základní i střední školy. V informační oblasti se věnujeme realizaci naučných stezek, vydávání informačních materiálů, provozu turistického informačního centra, terénním exkurzím a podpoře šetrného turistického ruchu.

Název stezky Jazyky Míst
363.Horňácko csendepl 25
364.Chráněná území Bílých Karpat csendepl 53
365.Krajem vína a oskeruší csendepl 10
366.Lopeník csendepl 7
367.Moravské Kopanice csendepl 20
368.Okolo Bzenecké Doubravy csendepl 26
369.Okolo Nového Světlova csendepl 11
370.Podél Vlárské dráhy csendepl 20
371.Poklady pod zemí csendepl 9
372.Poušť a řeka csendepl 15
373.Procházka Veselím csendepl 20
374.Strážnicko csendepl 25
375.Za krásnými loukami csendepl 10
Název kampaně Jazyky Stezek
Nezařazené logo Nezařazené csendepl 4
Název stezky Jazyky Míst
376.Ladův kraj csendepl 2
377.Tuhnický les a jeho památky csendepl 1
378.U Sudoměře csendepl 1
379.Ukázka multimédií csendepl 1